Наши у приморју: РАЗИГРАНА СРЦА

Gorica naslovna

Наши у приморју: РАЗИГРАНА СРЦА

Српско културно друштво „Слога” Нова Горица по деветнаести пут организовало концерт народних игара и пјесама „Разиграна срца”

Овогодишња приредба, на којој су приказа­не игре и пјесме из разних крајева у који­ма Срби живе или су живјели, одржана је 15. октобра 2022. у скоро пуној дворани Културног дома у Новој Горици. Публика се ужељела оваквих догађаја и доживљаја, нарочито послије двогодишње паузе због ковид пандемије. Учешћа на фолклорним догађајима ужељели су се и сами фолкло­раши, зато су се потрудили да се предста­ве у најбољем свјетлу.

Програм је почео наступом пјевачке групе СКД „Слога” Нова Горица, а затим је вођење програма преузела Гордана Тривуновић, која се присутним члановима и прија­тељима друштва, а посебно гостима, сље­дећим ријечима: „Драги чланови и прија­тељи друштва, драги љубитељи фолклорне умјетности, уважени гости, добродошли на 19. манифестацију „Разиграна срца” у организацији Српског културног друшт­ва „Слога“ Нова Горица. Са великим за­довољством поздрављам господина градо­начелника Градске општине Нова Горица др Клемена Миклавича, замјеника градо­начелника Нове Горице, господина Сашу Коговшека. Поздрав за одборника градског већа господина Марка Трибушона. Поздрав за архијереја Српске православне цркве у Новој Горици Мирослава Ћирковића. Поздрављам директора професионал­не ватрогасне јединице Нова Горица, гос­подина Алеша Маркочича, предсједника Савеза српских друштава Словеније, гос­подина Златомира Бодирожу. Срдачна до­бродошлица за представницу Јавног фонда Републике Словеније за културне дјелат­ности, подручне испоставе Нова Горица, госпођу Сабину Волк Симчич. Поздрав уреднику часописа „Мостови”, господи­ну Душану Јовановићу, и свим осталим представницима културно-фолклорних друштава и установа културе који су вече­рас са нама, а посебан поздрав нашим гос­тима. Реализацију вечерашње манифеста­ције финансијски су подржали Јавни фонд Републике Словеније за културне дјелат­ности, Јавни фонд Републике Словеније за културне делатности, подручна испостава Нова Горица, општина Шемпетер-Вртојба, Стојан Марковић с.п. и Савез културних друштава Нова Горица. У име Српског кул­турног друштва „Слога“ и свих присутних, искрено се захваљујем. Љубазно позивам господина начелника Градске општине Нова Горица да др Клемена Миклавича да ми се придружи на сцени и каже коју реч”.

Градоначелник Нове Горице др Клемен Миклавич је у свом обраћању рекао: ”Поздрав свим „разиграним срцима” данас овдје у сали, како уваженим гостима тако и припадницима српске заједнице у Новој Горици. Преносим и поздраве од замјени­ка градоначелника Симона Росича. Прошли пут је представљао мене, односно градску општину. Нажалост, данас не може да дође због болести, јер му је овдје увијек лијепо. Друштво „Слога“ и заједница Срба у нашој општини и има вишедимензионално зна­чење. Нова Горица је од самог почетка, од­носно од тих првих корака, била град који окупља људе из разних крајева, посебно из разних крајева из околине из разних краје­ва Словеније и из много различитих мјес­та у Југославији. Нову Горицу су заправо изградили људи који су се овдје досели­ли. Овдје раније није било ничега, мно­ги су дошли из Босне, неки из Србије, а на овим темељима је и Нова Горица данас ва­жан свјетлећи град. То такође значи да је Нова Горица шарена, да Нова Горица садр­жи много различитих култура, а обогаћење и богатство је то што су људи који су овдје, дошли, живе неколико генерација, негују свој идентитет, своју културу, своје обичаје, своју традицију. Зато се посебна захвалност упућује друштвима, а најактивније друштво с тома намјеном је друштво „Слога“. Друго, друштво „Слога“ значајно доприноси кул­турном идентитету читавог града и региона. Предсједник и ја смо раније разговарали и сазнао сам да поред фолклорног дијела, фолклорне секције, имате и литерарну, ли­ковну и драмску секцију. Све ово је дио чи­тавог мозаика културног стваралаштва на­рода који живи на нашим просторима, а то је и разлог што је жири Европске комисије Новој Горици заједно са Горицом додије­лио титулу Европске престонице културе. Ми смо креативни људи, веома смо проду­ктивни и наша култура се развија. Треће, „Слога“ симболизује оно што је наша амби­ција. Наша амбиција је да постанемо пре­когранична престоница прекограничног региона и поштујемо све народности, на­роде, националности, нације, народе култу­ре, вјерске заједнице, а „Слога“ обједињује чланове и из Нове Горице и из Горице, од­носно прекогранично прекогранични глав­ни град, „Слога” прекогранично удружење. Дакле, „Слога“ је дио новогоричке структу­ре, институција, дио новогоричког грађанс­ког друштва и дио новогоричког идентите­та. Хвала вам на креативности. Хвала вам на упорности”.


Илија Јанковић, предсједник Српског културног друштва Слога је обављао и дугогодишњу функцију предсједника Савеза српских друштава у Словенији. О његовом залагању и активностима можете опширније прочитати у прилогу: Ilija Janković: krovna organizacija Srba iz Slovenije – NAŠ GLAS časopis KD BrdoNAŠ GLAS časopis KD Brdo (kd-brdo.com)


Након веома лијепог и упечатљивог гово­ра градоначелника Нове Горице, Гордана Тривуновић је на позорницу позвала Златомира Бодирожу, предсједника Савеза српских друштава Словеније, који је у свом говору рекао: „Поштовани домаћини, чла­нови Српског културног друштва „Слога” из Горице, поштовани господине предсјед­ниче, поштовани градоначелниче Градске општине Нова Горица, и остали чланови локалне власти, поздрав за ваше преосве­шенство господине Ћирковићу и све остале високе госте. Изузетна ми је част и једнако толико задовољство што могу овдје зајед­но да вас поздравим у име Савеза српских друштава и наравно, у своје лично име. Шта да кажем после ове дивне бесједе жупана кад је казао малтене све о вашем друштву и заиста имате разлога да будете поносни на своје друштво, да наставите тако марљи­во да радите у добробит свих, а најприје и највише у добробит вас самих. Заиста радује ме да је Градска општина Горица препознала вриједности овог друштва и да подржава њихове активности и тако ће бити унапријед. Иако друштва нису осно­вана по политичкој линији, не смију се ба­вити политиком, али признат ћемо, једном у четири године сви смо политичари, има­мо то право да бирамо своје представнике и ја истински вјерујем да ће сви ови људи знати да препознају истините вриједности оних који их заступају и који треба и да заступају. Ја то не сумњам, а ја да вам го­вори било шта сада, оно што ви знате вје­ројатно више, јер све што ја знам знате и ви, само бих ако дозволите да вам кажем да ми овдје данас као људи нисмо ништа посебно. Ми смо у ствари само спона из­међу наших предака и наших насљедника. Ако ми са правом имамо да се поносимо са нашим прецима, а иако су нас они оба­везали да гајимо сјећање на догађаје који­ма су они били свједоци, које су они чини­ли, онда морамо да знамо да све чинимо и да треба да чинимо да се наши насљедници не стиде за нас. То је наше посланство и ја вјерујем да ћемо сви заједно то посланство одрадити онако како треба и како се од нас очекује да, како рекох, једног дана наши насљедници не буду стидјели се за нас. Ја сматрам да је овај вечерашњи догађај изу­зетно битног значаја за очување идентитета српског народа на овим просторима и због тога честитам Српском културном друштву „Слога” на одлично одрађеној припреми и извођењу овог значајног пројекта. Велики труд је после ових немилих догађаја, двије године које су на спутавале, заиста је треба­ло пуно снаге, мотивације изнаћи рјешења да се успостави на новим основама рад, да се вриједно ради. Њима је то успјело и то заслужује честитке. Ја не сумњам да ће и овај догађај то доказати и показати и зато имам потребу да честитам свим извођачима на њиховом уложеном труду и свему ономе што будемо видјели и захваљујем руковод­ству Српског културног друштва „Слога” што су ми додијелили ту част да могу да кажем да је ова вечерашња манифестација отво­рена и ја је проглашавам отвореном и нека наш извођачи наставе у складу са планира­ним програмом. Хвала”.

Водитељка програма позвала је јереја Мирослава Ћирковића, пароха Српске пра­вославне црквене општине Нова Горица који је присутнима обратио сљедећим ријечи­ма: „Помаже вам Бог драга браћо и сестре. Лијеп поздрав свима из локалне самоупра­ве из општине. Надовезао бих се на рије­чи господина Бодироже о прецима, да бу­демо поносни на све оне дивне претке који су нам оставили све ово насљеђе које ћемо вечерас видјети, да се не постидимо њихо­вог дјела, а исто тако да се потрудимо да се и нараштаји иза нас поносе. Свети Симеон Мироточиви, отац Светога Саве, у амане­ту о језику рекао: Шта ако изгубиш једну ријеч свога језика? То је једнако као да се изгубио највећи град. Трудимо се да сачу­вамо језик, културу, вјеру, обичаје и свака­ко писмо, писмо које је јединствено не само у Европи, него у свијету. Једини језик који има један глас један знак, а можемо рећи и најсавршенији, али то би мало звучало више онако самољубиво, али нећемо то рећи. Нека Господ подари свима здравља, напрет­ка, изобиља у раду а и приватним животи­ма, да нас што чешће сабира и окупљања у што већем броју, да ова дворана постане тијеста, па да почнемо тражити неку већу локацију. Хвала вам”.

Свој тренутак дочекали су и фолклораши, прво они најмлађи, чланови дјечјег ансам­бла СКД „Слога” који су одиграли „Игре из Шумадије”. Након њих на позорницу су изишли фолклораши СКД „Ново Место” из Новог Места, који су се представили срп­ским играма и пјесмама из Беле Крајине.

Македонско културно друштво „Охридски бисери” из Нове Горице редован је учесник манифестације „Разиграна срца”, овај пут приказали су игре из Македоније. Посебни гости овогодишњих „Разиграних срца” били су чланови КУД „Плетеница” из Бијељине. У свом првом наступу приказали су игре из свог краја, односно „Игре из Семберије”, што је вјероватно први пут да се такве игре приказују не само у Новој Горици, него и у Словенији.

Још једна група дошла је из сусједства, Фолклорна група „На Плаци” из Шемпетера код Нове Горице и одиграла сплет слове­начких игара. Ветерани су постали вео­ма активни, а то су показали и доказали фолклораши ветеранске фолклорне групе Културног друштва „Брдо” из Крања изво­дећи „Игре са Косова”.

Да СКД „Слога” Нова Горица има разно­врсне дјелатности показало се и овај пут, млада пјесникиња Тина Јаћимовић одре­цитовала је своје двије пјесме, „Љубав” и „Живот” и тако показала свој пјеснички та­ленат, који ће се, вјерујемо, преточити и у збирку пјесама.

Наставило се са играма и пјесмама, на по­зорницу су други пут изишли фолклора­ши КУД „Плетеница” из Бијељине, који су овај пут приказали кореографију са тем­пераментним играма, „Игре из Горњег Висока”. Најмлађи играчи некако приву­ку највише пажње, тако је било и са „Играма из Кобишнице”, које су одиграли чланови омладинског ансамбла Културног друштва „Брдо” из Крања.

Прије него што је на сцену изишао Извођачки фолклорни ансамбл СКД „Слога”, водитељка програма Гордана Тривуновић позвала је Илију Јанковића да се обрати присутнима. Илија Јанковић, предсједник СКД „Слога” Нова Горица у свом обраћању истакао је следеће: „Поштована публико, драги гос­ти, изузетна ми је част да вас могу све ску­па поздравити испред Српског културног друштва „Слога” Нова Горица, а Гордана је већ најавила наше госте, није потребно да се ја још једном понављам, јер некако нас вријеме тјера, имамо дворану до девет, зна­чи у девет завршити програм, а чекају нас једна изузетна кореографија коју сте можда један пут видјели у Новој Горици. Ми смо имали 20. септембра фудбалски турнир у Јави и на том турниру смо се договорили да и једну хуманитарну акцију направимо и успјели су на тој хуманитарној акцији 500 евра за помоћ једној породици. Позвао бих ту породицу ако може на бину да изађе и Биљана са мном да уручимо помоћ.

Присутнима се обратила и добитница ху­манитарне помоћи и захвалила се на при­ложеним средствима.

Илија Јанковић је објаснио намјену хума­нитарне помоћи и могућност да се може много учинити на том подручју, са ма­лим прилозима сваког грађанина. Позвао је Александру Лукић, предсједницу КУД „Плетеница” Бијељина да му се придру­жи на бини.

Александра Лукић је у свом обраћању рекла: „Хвала домаћинима. Хвала свима у овој сали, поготово представницима Градске општине Нова Горица. Велика ми је част што смо вечерас овдје са вама. Видим да су избори у току и овдје у Словенији, а исто тако и у Републици Српској. Радо учест­вујемо у томе да очувамо нашу традицију и преносимо је са кољена на кољено. Дјеца нам чине будућност, од њих нам значи оп­станак без обзира о који су људи у питању и које народности. Дјеца која науче да по­штују своју традицију, да је воле, знаће да поштују и воле традицију. Желим вам ус­пјех у животу и раду и здравља вама и до­маћинима и хвала вам на гостопримству. Хвала вам пуно”.

Илија Јанковић је позвао све учеснике у програму, као и посјетиоце на дружење у Вртојби.

На крају програма чланови извођачког ан­самбла СКД „Слога” Нова Горица одигра­ли су темпераментну и лијепи кореогра­фију која носи назив „Игре из Куманова“.

Публика је све учеснике награђивала бу­рним аплаузом, а учесницу у програму, фолклораши и пјевачи, трудили су се да се представе у најбољем свјетлу. Био је ово још један лијеп доживљај у органи­зацији СКД „Слога” Нова Горица, а дру­жење је настављено у Омладинском цен­тру Шемпетер-Вртојба.

Текст и фото: Душан Јовановић

подијелите садржај:

  1. Ilija каже:

    Veliko hvala za glavnog urednika Naš Glas i Duletu za dobar tekst i lepe slike,,lep pozdrav Ilija

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

За одбацивање нежељених садржаја користимо Акисмет. Опширније