Naši u primorju: RAZIGRANA SRCA

Gorica naslovna

Naši u primorju: RAZIGRANA SRCA

Srpsko kulturno društvo „Sloga” Nova Gorica po devetnaesti put organizovalo koncert narodnih igara i pjesama „Razigrana srca”

Ovogodišnja priredba, na kojoj su prikaza­ne igre i pjesme iz raznih krajeva u koji­ma Srbi žive ili su živjeli, održana je 15. oktobra 2022. u skoro punoj dvorani Kulturnog doma u Novoj Gorici. Publika se uželjela ovakvih događaja i doživljaja, naročito poslije dvogodišnje pauze zbog kovid pandemije. Učešća na folklornim događajima uželjeli su se i sami folklo­raši, zato su se potrudili da se predsta­ve u najboljem svjetlu.

Program je počeo nastupom pjevačke grupe SKD „Sloga” Nova Gorica, a zatim je vođenje programa preuzela Gordana Trivunović, koja se prisutnim članovima i prija­teljima društva, a posebno gostima, slje­dećim riječima: „Dragi članovi i prija­telji društva, dragi ljubitelji folklorne umjetnosti, uvaženi gosti, dobrodošli na 19. manifestaciju „Razigrana srca” u organizaciji Srpskog kulturnog društ­va „Sloga“ Nova Gorica. Sa velikim za­dovoljstvom pozdravljam gospodina grado­načelnika Gradske opštine Nova Gorica dr Klemena Miklaviča, zamjenika grado­načelnika Nove Gorice, gospodina Sašu Kogovšeka. Pozdrav za odbornika gradskog veća gospodina Marka Tribušona. Pozdrav za arhijereja Srpske pravoslavne crkve u Novoj Gorici Miroslava Ćirkovića. Pozdravljam direktora profesional­ne vatrogasne jedinice Nova Gorica, gos­podina Aleša Markočiča, predsjednika Saveza srpskih društava Slovenije, gos­podina Zlatomira Bodirožu. Srdačna do­brodošlica za predstavnicu Javnog fonda Republike Slovenije za kulturne djelat­nosti, područne ispostave Nova Gorica, gospođu Sabinu Volk Simčič. Pozdrav uredniku časopisa „Mostovi”, gospodi­nu Dušanu Jovanoviću, i svim ostalim predstavnicima kulturno-folklornih društava i ustanova kulture koji su veče­ras sa nama, a poseban pozdrav našim gos­tima. Realizaciju večerašnje manifesta­cije finansijski su podržali Javni fond Republike Slovenije za kulturne djelat­nosti, Javni fond Republike Slovenije za kulturne delatnosti, područna ispostava Nova Gorica, opština Šempeter-Vrtojba, Stojan Marković s.p. i Savez kulturnih društava Nova Gorica. U ime Srpskog kul­turnog društva „Sloga“ i svih prisutnih, iskreno se zahvaljujem. Ljubazno pozivam gospodina načelnika Gradske opštine Nova Gorica da dr Klemena Miklaviča da mi se pridruži na sceni i kaže koju reč”.

Gradonačelnik Nove Gorice dr Klemen Miklavič je u svom obraćanju rekao: ”Pozdrav svim „razigranim srcima” danas ovdje u sali, kako uvaženim gostima tako i pripadnicima srpske zajednice u Novoj Gorici. Prenosim i pozdrave od zamjeni­ka gradonačelnika Simona Rosiča. Prošli put je predstavljao mene, odnosno gradsku opštinu. Nažalost, danas ne može da dođe zbog bolesti, jer mu je ovdje uvijek lijepo. Društvo „Sloga“ i zajednica Srba u našoj opštini i ima višedimenzionalno zna­čenje. Nova Gorica je od samog početka, od­nosno od tih prvih koraka, bila grad koji okuplja ljude iz raznih krajeva, posebno iz raznih krajeva iz okoline iz raznih kraje­va Slovenije i iz mnogo različitih mjes­ta u Jugoslaviji. Novu Goricu su zapravo izgradili ljudi koji su se ovdje doseli­li. Ovdje ranije nije bilo ničega, mno­gi su došli iz Bosne, neki iz Srbije, a na ovim temeljima je i Nova Gorica danas va­žan svjetleći grad. To takođe znači da je Nova Gorica šarena, da Nova Gorica sadr­ži mnogo različitih kultura, a obogaćenje i bogatstvo je to što su ljudi koji su ovdje, došli, žive nekoliko generacija, neguju svoj identitet, svoju kulturu, svoje običaje, svoju tradiciju. Zato se posebna zahvalnost upućuje društvima, a najaktivnije društvo s toma namjenom je društvo „Sloga“. Drugo, društvo „Sloga“ značajno doprinosi kul­turnom identitetu čitavog grada i regiona. Predsjednik i ja smo ranije razgovarali i saznao sam da pored folklornog dijela, folklorne sekcije, imate i literarnu, li­kovnu i dramsku sekciju. Sve ovo je dio či­tavog mozaika kulturnog stvaralaštva na­roda koji živi na našim prostorima, a to je i razlog što je žiri Evropske komisije Novoj Gorici zajedno sa Goricom dodije­lio titulu Evropske prestonice kulture. Mi smo kreativni ljudi, veoma smo produ­ktivni i naša kultura se razvija. Treće, „Sloga“ simbolizuje ono što je naša ambi­cija. Naša ambicija je da postanemo pre­kogranična prestonica prekograničnog regiona i poštujemo sve narodnosti, na­rode, nacionalnosti, nacije, narode kultu­re, vjerske zajednice, a „Sloga“ objedinjuje članove i iz Nove Gorice i iz Gorice, od­nosno prekogranično prekogranični glav­ni grad, „Sloga” prekogranično udruženje. Dakle, „Sloga“ je dio novogoričke struktu­re, institucija, dio novogoričkog građans­kog društva i dio novogoričkog identite­ta. Hvala vam na kreativnosti. Hvala vam na upornosti”.


Ilija Janković, predsjednik Srpskog kulturnog društva Sloga je obavljao i dugogodišnju funkciju predsjednika Saveza srpskih društava u Sloveniji. O njegovom zalaganju i aktivnostima možete opširnije pročitati u prilogu: Ilija Janković: krovna organizacija Srba iz Slovenije – NAŠ GLAS časopis KD BrdoNAŠ GLAS časopis KD Brdo (kd-brdo.com)


Nakon veoma lijepog i upečatljivog govo­ra gradonačelnika Nove Gorice, Gordana Trivunović je na pozornicu pozvala Zlatomira Bodirožu, predsjednika Saveza srpskih društava Slovenije, koji je u svom govoru rekao: „Poštovani domaćini, čla­novi Srpskog kulturnog društva „Sloga” iz Gorice, poštovani gospodine predsjed­niče, poštovani gradonačelniče Gradske opštine Nova Gorica, i ostali članovi lokalne vlasti, pozdrav za vaše preosve­šenstvo gospodine Ćirkoviću i sve ostale visoke goste. Izuzetna mi je čast i jednako toliko zadovoljstvo što mogu ovdje zajed­no da vas pozdravim u ime Saveza srpskih društava i naravno, u svoje lično ime. Šta da kažem posle ove divne besjede župana kad je kazao maltene sve o vašem društvu i zaista imate razloga da budete ponosni na svoje društvo, da nastavite tako marlji­vo da radite u dobrobit svih, a najprije i najviše u dobrobit vas samih. Zaista raduje me da je Gradska opština Gorica prepoznala vrijednosti ovog društva i da podržava njihove aktivnosti i tako će biti unaprijed. Iako društva nisu osno­vana po političkoj liniji, ne smiju se ba­viti politikom, ali priznat ćemo, jednom u četiri godine svi smo političari, ima­mo to pravo da biramo svoje predstavnike i ja istinski vjerujem da će svi ovi ljudi znati da prepoznaju istinite vrijednosti onih koji ih zastupaju i koji treba i da zastupaju. Ja to ne sumnjam, a ja da vam go­vori bilo šta sada, ono što vi znate vje­rojatno više, jer sve što ja znam znate i vi, samo bih ako dozvolite da vam kažem da mi ovdje danas kao ljudi nismo ništa posebno. Mi smo u stvari samo spona iz­među naših predaka i naših nasljednika. Ako mi sa pravom imamo da se ponosimo sa našim precima, a iako su nas oni oba­vezali da gajimo sjećanje na događaje koji­ma su oni bili svjedoci, koje su oni čini­li, onda moramo da znamo da sve činimo i da treba da činimo da se naši nasljednici ne stide za nas. To je naše poslanstvo i ja vjerujem da ćemo svi zajedno to poslanstvo odraditi onako kako treba i kako se od nas očekuje da, kako rekoh, jednog dana naši nasljednici ne budu stidjeli se za nas. Ja smatram da je ovaj večerašnji događaj izu­zetno bitnog značaja za očuvanje identiteta srpskog naroda na ovim prostorima i zbog toga čestitam Srpskom kulturnom društvu „Sloga” na odlično odrađenoj pripremi i izvođenju ovog značajnog projekta. Veliki trud je posle ovih nemilih događaja, dvije godine koje su na sputavale, zaista je treba­lo puno snage, motivacije iznaći rješenja da se uspostavi na novim osnovama rad, da se vrijedno radi. Njima je to uspjelo i to zaslužuje čestitke. Ja ne sumnjam da će i ovaj događaj to dokazati i pokazati i zato imam potrebu da čestitam svim izvođačima na njihovom uloženom trudu i svemu onome što budemo vidjeli i zahvaljujem rukovod­stvu Srpskog kulturnog društva „Sloga” što su mi dodijelili tu čast da mogu da kažem da je ova večerašnja manifestacija otvo­rena i ja je proglašavam otvorenom i neka naš izvođači nastave u skladu sa planira­nim programom. Hvala”.

Voditeljka programa pozvala je jereja Miroslava Ćirkovića, paroha Srpske pra­voslavne crkvene opštine Nova Gorica koji je prisutnima obratio sljedećim riječi­ma: „Pomaže vam Bog draga braćo i sestre. Lijep pozdrav svima iz lokalne samoupra­ve iz opštine. Nadovezao bih se na rije­či gospodina Bodirože o precima, da bu­demo ponosni na sve one divne pretke koji su nam ostavili sve ovo nasljeđe koje ćemo večeras vidjeti, da se ne postidimo njiho­vog djela, a isto tako da se potrudimo da se i naraštaji iza nas ponose. Sveti Simeon Mirotočivi, otac Svetoga Save, u amane­tu o jeziku rekao: Šta ako izgubiš jednu riječ svoga jezika? To je jednako kao da se izgubio najveći grad. Trudimo se da saču­vamo jezik, kulturu, vjeru, običaje i svaka­ko pismo, pismo koje je jedinstveno ne samo u Evropi, nego u svijetu. Jedini jezik koji ima jedan glas jedan znak, a možemo reći i najsavršeniji, ali to bi malo zvučalo više onako samoljubivo, ali nećemo to reći. Neka Gospod podari svima zdravlja, napret­ka, izobilja u radu a i privatnim životi­ma, da nas što češće sabira i okupljanja u što većem broju, da ova dvorana postane tijesta, pa da počnemo tražiti neku veću lokaciju. Hvala vam”.

Svoj trenutak dočekali su i folkloraši, prvo oni najmlađi, članovi dječjeg ansam­bla SKD „Sloga” koji su odigrali „Igre iz Šumadije”. Nakon njih na pozornicu su izišli folkloraši SKD „Novo Mesto” iz Novog Mesta, koji su se predstavili srp­skim igrama i pjesmama iz Bele Krajine.

Makedonsko kulturno društvo „Ohridski biseri” iz Nove Gorice redovan je učesnik manifestacije „Razigrana srca”, ovaj put prikazali su igre iz Makedonije. Posebni gosti ovogodišnjih „Razigranih srca” bili su članovi KUD „Pletenica” iz Bijeljine. U svom prvom nastupu prikazali su igre iz svog kraja, odnosno „Igre iz Semberije”, što je vjerovatno prvi put da se takve igre prikazuju ne samo u Novoj Gorici, nego i u Sloveniji.

Još jedna grupa došla je iz susjedstva, Folklorna grupa „Na Placi” iz Šempetera kod Nove Gorice i odigrala splet slove­načkih igara. Veterani su postali veo­ma aktivni, a to su pokazali i dokazali folkloraši veteranske folklorne grupe Kulturnog društva „Brdo” iz Kranja izvo­deći „Igre sa Kosova”.

Da SKD „Sloga” Nova Gorica ima razno­vrsne djelatnosti pokazalo se i ovaj put, mlada pjesnikinja Tina Jaćimović odre­citovala je svoje dvije pjesme, „Ljubav” i „Život” i tako pokazala svoj pjesnički ta­lenat, koji će se, vjerujemo, pretočiti i u zbirku pjesama.

Nastavilo se sa igrama i pjesmama, na po­zornicu su drugi put izišli folklora­ši KUD „Pletenica” iz Bijeljine, koji su ovaj put prikazali koreografiju sa tem­peramentnim igrama, „Igre iz Gornjeg Visoka”. Najmlađi igrači nekako privu­ku najviše pažnje, tako je bilo i sa „Igrama iz Kobišnice”, koje su odigrali članovi omladinskog ansambla Kulturnog društva „Brdo” iz Kranja.

Prije nego što je na scenu izišao Izvođački folklorni ansambl SKD „Sloga”, voditeljka programa Gordana Trivunović pozvala je Iliju Jankovića da se obrati prisutnima. Ilija Janković, predsjednik SKD „Sloga” Nova Gorica u svom obraćanju istakao je sledeće: „Poštovana publiko, dragi gos­ti, izuzetna mi je čast da vas mogu sve sku­pa pozdraviti ispred Srpskog kulturnog društva „Sloga” Nova Gorica, a Gordana je već najavila naše goste, nije potrebno da se ja još jednom ponavljam, jer nekako nas vrijeme tjera, imamo dvoranu do devet, zna­či u devet završiti program, a čekaju nas jedna izuzetna koreografija koju ste možda jedan put vidjeli u Novoj Gorici. Mi smo imali 20. septembra fudbalski turnir u Javi i na tom turniru smo se dogovorili da i jednu humanitarnu akciju napravimo i uspjeli su na toj humanitarnoj akciji 500 evra za pomoć jednoj porodici. Pozvao bih tu porodicu ako može na binu da izađe i Biljana sa mnom da uručimo pomoć.

Prisutnima se obratila i dobitnica hu­manitarne pomoći i zahvalila se na pri­loženim sredstvima.

Ilija Janković je objasnio namjenu huma­nitarne pomoći i mogućnost da se može mnogo učiniti na tom području, sa ma­lim prilozima svakog građanina. Pozvao je Aleksandru Lukić, predsjednicu KUD „Pletenica” Bijeljina da mu se pridru­ži na bini.

Aleksandra Lukić je u svom obraćanju rekla: „Hvala domaćinima. Hvala svima u ovoj sali, pogotovo predstavnicima Gradske opštine Nova Gorica. Velika mi je čast što smo večeras ovdje sa vama. Vidim da su izbori u toku i ovdje u Sloveniji, a isto tako i u Republici Srpskoj. Rado učest­vujemo u tome da očuvamo našu tradiciju i prenosimo je sa koljena na koljeno. Djeca nam čine budućnost, od njih nam znači op­stanak bez obzira o koji su ljudi u pitanju i koje narodnosti. Djeca koja nauče da po­štuju svoju tradiciju, da je vole, znaće da poštuju i vole tradiciju. Želim vam us­pjeh u životu i radu i zdravlja vama i do­maćinima i hvala vam na gostoprimstvu. Hvala vam puno”.

Ilija Janković je pozvao sve učesnike u programu, kao i posjetioce na druženje u Vrtojbi.

Na kraju programa članovi izvođačkog an­sambla SKD „Sloga” Nova Gorica odigra­li su temperamentnu i lijepi koreogra­fiju koja nosi naziv „Igre iz Kumanova“.

Publika je sve učesnike nagrađivala bu­rnim aplauzom, a učesnicu u programu, folkloraši i pjevači, trudili su se da se predstave u najboljem svjetlu. Bio je ovo još jedan lijep doživljaj u organi­zaciji SKD „Sloga” Nova Gorica, a dru­ženje je nastavljeno u Omladinskom cen­tru Šempeter-Vrtojba.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

podijelite sadržaj:

  1. Ilija kaže:

    Veliko hvala za glavnog urednika Naš Glas i Duletu za dobar tekst i lepe slike,,lep pozdrav Ilija

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Za odbacivanje neželjenih sadržaja koristimo Akismet. Opširnije