НОВИНСКИ ОГЛАС

НОВИНСКИ ОГЛАС

Купујем старе и половне шуме —
кржљаве, бујне, чамове, букове,
духове шумске — вјештице и чуме,
све штеточинство — лисице, вукове,

 

купујем плодне и неплодне њиве,
пшенице, ражи, јечам, кукурузе,
стрњике, коров, трњаке, коприве,
страшила, гатке, додоле и сузе,

 

купујем стоку, катуне и села
(исплата одмах) — раштркана, густа,
у дјеловима, или, пак, цијела —
ненапуштена, угашена, пуста,

 

купујем кућне урвине — згаришта,
темеље, листре, зидине са зовом
(предност имају уклета огњишта
која одавно нијесу под кровом),
купујем куће, велике и мале —
потлеушице, подруме, појате,
нужнике, шупе, штенаре и штале,
амбаре, штагља, магазе, вајате,

 

куле, капеле, цркве, манастире,
купујем гробља — стара, нова, разна,
караконџуле, утваре, вампире
(предност гробљима која су већ празна),

 

купујем поља венућа и рода,
(рождана, смртна, пелина и хљеба),
купујем ваздух и све врсте вода,
парчад оловног и половног неба,

 

сунце, звијезде, мијене и кише,
минувше дане, садашње и сјутре,
купујем име да вам га избришем
и, овдје, сваки траг да му се утре.

 

Зоран Костић