NOVINSKI OGLAS

NOVINSKI OGLAS

Kupujem stare i polovne šume —

kržljave, bujne, čamove, bukove,

duhove šumske — vještice i čume,

sve štetočinstvo — lisice, vukove,

 

kupujem plodne i neplodne njive,

pšenice, raži, ječam, kukuruze,

strnjike, korov, trnjake, koprive,

strašila, gatke, dodole i suze,

 

kupujem stoku, katune i sela

(isplata odmah) — raštrkana, gusta,

u djelovima, ili, pak, cijela —

nenapuštena, ugašena, pusta,

 

kupujem kućne urvine — zgarišta,

temelje, listre, zidine sa zovom

(prednost imaju ukleta ognjišta

koja odavno nijesu pod krovom),

 

kupujem kuće, velike i male —

potleušice, podrume, pojate,

nužnike, šupe, štenare i štale,

ambare, štaglja, magaze, vajate,

 

kule, kapele, crkve, manastire,

kupujem groblja — stara, nova, razna,

karakondžule, utvare, vampire

(prednost grobljima koja su već prazna),

 

kupujem polja venuća i roda,

(roždana, smrtna, pelina i hljeba),

kupujem vazduh i sve vrste voda,

parčad olovnog i polovnog neba,

 

sunce, zvijezde, mijene i kiše,

minuvše dane, sadašnje i sjutre,

kupujem ime da vam ga izbrišem

i, ovdje, svaki trag da mu se utre.

Zoran Kostić