KAMEN ZNAMEN

KAMEN ZNAMEN

Kamen kamu u prisoju:
zmija zmaju u povoju.

 

Plamen plamu. Neugasla,
zemlja  zemlji odgovara:

 

Srce srcu nema spasa!

 

Pesma pesmi zaborava.

 

Kamen kamu u prisoju:
zmija zmaju u povoju.

 

Zlatan Jurić Atanas