КАМЕН ЗНАМЕН

КАМЕН ЗНАМЕН

Камен каму у присоју:
змија змају у повоју.

 

Пламен пламу. Неугасла,
земља  земљи одговара:

 

Срце срцу нема спаса!

 

Песма песми заборава.

 

Камен каму у присоју:
змија змају у повоју.

 

Златан Јурић Атанас