Literarni kutak

KAMEN ZNAMEN

Kamen kamu u prisoju: zmija zmaju u povoju.   Plamen plamu. Neugasla, zemlja  zemlji odgovara:   Srce srcu nema spasa!   Pesma pesmi zaborava.   Kamen kamu u prisoju: zmija zmaju u povoju.   Zlatan Jurić Atanas

Opširnije...