Etno radionica pjevanja

Etno radionica pjevanja

Savez srpskih društava Slovenije i Srpsko kulturno društvo „Sava” Hrastnik pripremili i izveli Seminar za umjetničke rukovodioce pjevačkih grupa – Etno radionicu pjevanja

Seminar je održan 23. i 24. oktobra 2021. u Hrastniku i namijenjen je rukovodiocima i članovima pjevačkih grupa, kao i članovima folklornih grupa koji u svojim koreografijama imaju pjevanje. S obzirom na trenutnu situaciju vezanu na epidemiju Koivd-19, kao i svim problemima i poteškoćama izazvanim mjerama za suzbijanje epidemije, seminar je održan sa manjim brojem polaznika nego što je to uobičajeno, mada treba navesti i određenu pasivnost kao i strah društava da u ovakvim prilikama bilo šta rade ili organizuju. Ipak, i pored toga, polaznici Seminara su svojim prisustvom i aktivnim učešćem na Seminaru – Etno radionici pjevanja pokazali veliko interesovanje za sadržaj Seminara i time omogućili da Seminar bude uspješno realizovan.

Srpsko kulturno društvo „Sava“ Hrastnik bilo je inicijator organizovanja Seminara, odnosno realizacije ovog projekta Saveza srpskih društava Slovenije i obezbijedilo optimalne uslove za normalan i funkcionalan rad Seminara – Etno radionice pjevanja, prostori Omladinskog centra Hrastnik (Mladinski center Hrastnik), bili su dobro pripremljeni i idealni za ovakvu vrstu događaja, a vodstvo društva, sa Cvijetinom Neškovićem na čelu, potrudilo se da se polaznici osjećaju veoma prijatno i da mogu raditi na najbolji i najefikasniji način, a svojim gostoprimstvom još jednom pokazali da su spremni i sposobni organizovati velike i važne događaje, što su više puta to i potvrdili. Treba posebno naglasiti da Savez srpskih društava nije imao nikakvih troškova u vezi spomenutih prostora i duguje veliku zahvalnost Omladinskom centru Hrastnik za ustupljene prostore.

Etno radionicu pjevanja vodila je, kao predavač i učitelj pjevanja, Snežana Maksimović, koja inače radi sa pjevačkim grupama u više društava, tako da je odluka da ona vodi Seminar bila u potpunosti opravdana, što dokazuje i način njenog rada kao i angažovanost i spremnost polaznika da što više nauče  istečeno znanje upotrijebe za budući rad u svojim društvima. Sa mnogo energije i entuzijazma radilo se na najbolji i u datom trenutku najprihvatljiviji način, a vođa Seminara se trudila da svoje znanje, iskustvo i umijeće prenese na polaznike, a oni su opet upijali svaki njen predlog i sugestiju.

Seminar, odnosno Etno radionica pjevanja, počeo je u subotu 23. oktobra 2021. prije podne okupljanjem polaznika koji su došli iz Velenja, Kranja i Hrastnika. Nakon obavljenih formalnosti oko prijavljivanja, evidencije polaznika i podjele materijala počelo se sa radom po grupama, posebno su radile ženska i muška pjevačka grupa polaznika.

Sam program Seminara, koji je spremila i predložila Snežana Maksimović,  bio je sačinjen iz dvije teme i to: Tradicionalne srpske pjesme jednoglasnog i dvoglasnog tipa iz raznih oblasti, i „Razgovora” na temu posvjećenosti pjevačkog rada u folklornim ansamblima.

Inače rad Seminara se odvijao po blokovima, prvog dana obrađene su pjesme iz dva bloka. Prvi blok, u kome su naizmjenično radile ženska i muška grupa polaznika, sadržavao je pjesme iz koje su bile činile pjevačko naslijeđe Srba u Gornjem Banatu, zatim pjesme iz Bukovice, pa ponovo pjesme iz drugih dijelova Banata, pjesme iz Janja i pjesme iz zapadne Slavonije. Bez obzira što su neke pjesme po svom karakteru bile namijenjene ženskom ili muškom pjevanju, obje grupe su podjednako obradile sve pjesme iz sve tri bloka.

Nakon prvog bloka i pauze za ručak nastavljen je rad „Razgovorom“ – okrugli sto, na temu posvjećenosti pjevačkog rada u folklornim ansamblima gdje se razgovaralo o radu po društvima i značaju i ulozi pjevanja u koreografijama folklornih grupa, jer mnoge igre imaju u svom izvođenju i pjevanje, negdje više, negdje manje. Vođa Radionice je iznosila svoja iskustva iz svog dosadašnjeg dugogodišnjeg rada a polaznici su opet kazivali o iskustvima iz svojih društava, tako da su mogli i na teoretski način ponešto saznati i potrebi postojanja pjevačkih grupa.

U drugom boku predstavljene su i obrađene pjesme iz Bosanske Krajine, zatim posebno pjesme sa Zmijanja, pa onda pjesme iz Žegara, a nisu izostale ni pjesme sa Kosova i Metohije, da bi se drugi blok završio obradom pjesama iz Užica.

Drugi dan Seminara, odnosno nedjelja 24. oktobra 2021, počeo je takođe okupljanjem polaznika i početkom rada na trećem bloku pjesama. U ovom bloku polaznici Seminara su se upoznali i obradili pjesme iz Glamoča, zatim pjesme iz Čelareva, pa onda pjesme sa Korduna, iz Vojvodine i na kraju pjesme iz Šumadije. Opet, naravno naizmjenično, ženska i muška grupa.

Nakon što je obrađen i drugi blok uslijedila je pauza za ručak, a zatim se pristupilo ponavljanju svih pjesama. Poslije toga pristupilo se video snimanju materijala, odnosno repertoara, sa Seminara koji će biti korišćen u budućem radu učesnika u Seminaru.

Na samo kraju Seminara – Etno radionice pjevanja Cvijetin Nešković, predsjednik SKD „Sava” Hrastnik podijelio je svim polaznicima uvjerenja o učešću na Seminaru. 

Na kraju se može zaključiti da ovakvi Seminari još jednom potvrđuju potrebu i da ih ubuduće treba praktikovati i dati im značaj kao i seminarima folklornih grupa, odnosno narodnih igara., a tome ide u prilog i reakcija i zadovoljstvo svih polaznika, koji su veoma zadovoljni kako uslovima, tako i kvalitetom i načinom rada vođe Seminara i predavača Snežane Maksimović, koja je i sama pohvalila organizatora u učesnike Seminara.

Savez srpskih društava Slovenije izražava zahvalnost svim učesnicima, kako polaznicima tako i predavaču, kao i SKD „Sava” Hrastnik i Omladinskom centru Hrastnik, zatim Javnom fondu Republike Slovenije za kulturne djelatnosti na finansijskoj podršci.

Tekst i foto: Dušan Jovanović

podijelite sadržaj:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Za odbacivanje neželjenih sadržaja koristimo Akismet. Opširnije