Kraj

Kraj

Hoću u tvom srcu, posle tamnih jada,

Da ostavim jednu nostalgiju dugu:

Pa sve kada prođe, da se sećaš tada

Sa bolom na sreću, s radošću na tugu.

 

Hoću moja ljubav, kad sve jednom padne,

Da u tebi umre, kao u dan sivi

Što mre grmen ruža: miris koji dadne,

To je bolna duša koja ga nadživi.

 

I kad ovi dani za svagda prohuje,

I kad opet htedneš čuti moje ime,

Hoću da se ono u tvom srcu čuje

Kô šapat poljupca i uzdisaj rime.

 

Jovan Dučić